Mazowsze


 

Małe podróże też dają wiele przy

jemności. Na zdjęciach Chojnowski Park Krajobrazowy , Dolina Wisły i dolina rzeki Liwiec